Δήμος Μυτιλήνης | Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων και Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων Μυτιλήνης

Ο  Δήμαρχος   Μυτιλήνης, προκηρύσσει  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το υποέργο με τίτλο «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων και Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων Μυτιλήνης», προϋπολογισμού τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα Ευρώ (373.760,00 €) απαλλασσόμενη από ΦΠΑ .

Αφορά την παροχή υπηρεσιών  και υλοποιείται στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων και Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων της πόλης της Μυτιλήνης (ΒΑΑ Μυτιλήνης)» με Κωδικό ΟΠΣ 5114185 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» .

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης  της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού η 28η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30.

Αναλυτικά:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *