Απάντηση Μουτζούρη στον Χατζηκομνηνό για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Σε απάντηση των όσων αναληθών ανέφερε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Αριστείδης Χατζηκομνηνός, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 21.12.2022, για το θέμα της επιλογής του Αναδόχου της προμήθειας τροφίμων του «Κοινωνικού Παντοπωλείου», που αποτελούν συκοφαντικές αιτιάσεις σε βάρος της Περιφέρειας και του ίδιου του Περιφερειάρχη, και προς αποκατάσταση της αλήθειας από την πλήρως διαστρεβλωμένη εικόνα, που παρουσίασε ο ανωτέρω, και με τη ρητή επιφύλαξη του κ. Περιφερειάρχη για κάθε νόμιμο δικαίωμά του, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1) Η προσφορά της εταιρείας «Ν. Ναυρινιάδης και Σια Ε.Ε.» με έδρα τα Σεβαστειανά Σκύδρας – Έδεσσα επιλέχθηκε στο πλαίσιο διαγωνισμού μεταξύ τριών προσφορών που κατατέθηκαν, ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, η οποία κατατέθηκε από την ανωτέρω εταιρεία.

Η προαναφερόμενη Ανακοίνωση απεστάλη ηλεκτρονικά στις 17 Μαρτίου 2022 στο Επιμελητήριο Λέσβου προς ενημέρωση των μελών του και τοιχοκολλήθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κεντρικού Κτιρίου της Π.Β.Α. Η ηλεκτρονική ανάρτηση και η δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης στο ΚΗΜΔΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) και στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος και από εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκτός νησιού και αποδεικνύει τη διαφάνεια των διαδικασιών προς όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος.

2) Σύμφωνα με το άρθρο 118 του Νόμου 4412/2016 περί προμηθειών η διαγωνιστική διαδικασία μέχρι του ποσού των 30.000€ πλέον ΦΠΑ αναφέρεται ως «Απευθείας Ανάθεση».

3) Η αναπροσαρμογή τιμών στα είδη γάλα, ζάχαρη, μακαρόνια και αλεύρι της Σύμβασης μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου έγινε σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Αρχής με θέμα «Διευκρινήσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία κ.λ.π.». Σημειωτέον ότι η αναπροσαρμογή των τιμών είναι κατώτερη από τη προβλεπόμενη δυνατή αύξηση.

4) Τέλος, τα προϊόντα παρελήφθησαν και αποθηκεύτηκαν στη περιοχή Λάρσο, λόγω μεγάλου όγκου και έλλειψης χώρου στα Γραφεία της Διεύθυνσης επί της οδού Ανδρομέδας 15 στη Μυτιλήνη και με στόχο να αποφευχθεί η περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση με την ενοικίαση χώρου εντός Μυτιλήνης. Στη Λάρσο καθημερινώς γίνεται, δύο εβδομάδες τώρα, η διανομή στους δικαιούχους που διαμένουν στα χωριά, είτε από εκπροσώπους των κοινοτήτων, είτε με δρομολόγια των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Β.Α. συνοδεία των δύο εκ των τριών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Υπηρεσία. Επιπλέον στα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι αναγράφεται τηλέφωνο της υπηρεσίας και γίνεται συνεννόηση για παραλαβή των τροφίμων από ανήμπορους συμπολίτες μας, σεβόμενοι τους ισχύοντες υγειονομικούς κανόνες, από την έδρα της Υπηρεσίας κατανοώντας την δυσκολία που τυχόν προκύπτει λόγω απόστασης.

Συνεπώς, τηρήθηκε στο έπακρο η προσήκουσα διαδικασία και τα καταγγελθέντα αποτελούν ψεύδη του καταγγέλλοντος, που εν γνώσει της αναλήθειάς του τα υποστήριξε για να πλήξει την Περιφέρεια και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *