Δήμος Μυτιλήνης | Τσιμεντόστρωση και ασφαλτόστρωση δρόμων στο Πλωμάρι

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, κ. Στρατής Κύτελης, υπόγραψε τη διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του θεματικού έργου, εκτιμώμενης αξίας 489.996 €.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-07-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για την εκπόνηση της μελέτης και τη διεκπεραίωση της πρότασης συνεργάστηκαν οι Αντιδήμαρχοι: Στρατής Τζιμής (Προγραμματισμού), Μιχάλης Φραντζέσκος (Αγροτικής Ανάπτυξης) και Δημήτρης Βαρβαγιάννης (Δ.Ε. Πλωμαρίου), αλλά και οι Υπηρεσίες (του Προγραμματισμού, της Τεχνική και της Αγροτικής Ανάπτυξης) του Δήμου.

Το έργο αφορά τη βελτίωση υφιστάμενων δημοτικών αγροτικών δρόμων (με τσιμεντόστρωση- ασφαλτόστρωση) σε γεωργικές περιοχές και σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Δ.Ε Πλωμαρίου στο υφιστάμενο πλάτος των δρόμων με τις απαιτούμενες μηκοτομικές διορθώσεις, όπου απαιτείται.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις στους δρόμους:

  1. Πλωμάρι-Μηλιές (Τσιμεντόστρωση)  αποτελείται από 9 τμήματα συνολικού μήκους 1.671 μ. Τα ενδιάμεσα τμήματα είναι ήδη τσιμεντοστρωμένα από άλλες εργολαβίες και θα συνδεθούν με τα νέα, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
  2. Κουρνέλα – Σελάδι (Ασφαλτόστρωση), συνολικού μήκους 1357 μ. σε όλο το μήκος του δρόμου.
  3. ΠάτοςΕυαγγελίστρια(333μ)Αγριοποτάμι (639μ) (Τσιμεντόστρωση συνολικού μήκους 973 μ) πρόκειται για οδό που αποτελείται από δυο τμήματα που χωρίζονται από τσιμεντοστρωμένη αγροτική οδό.

Τα παραπάνω έργα θα διευκολύνουν την προσέγγιση στους φυσικούς βοσκότοπους, στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής και τις αγροτικέςκαλλιέργειες της περιοχής.

Η Δημοτική Αρχή Κύτελη, αξιοποιώντας τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, εξασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου σε όλες τις περιοχές και σε όλους τους τομείς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *