Προσλήψεις και με απολυτήριο λυκείου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Προσλήψεις και με απολυτήριο λυκείου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Θα προσληφθούν δασοπόνοι, τεχνικοί συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και ειδικευμένοι εργατοτεχνίτες ανασκαφής

ο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου 6 «Έρευνες και εργασίες απολιθωμάτων» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» Πράξης «Κατασκευή / Αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου».

Θα προσληφθούν απόφοιτοι Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα εργαστούν για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την εν λόγω προκήρυξη είναι οι εξής:

  • ΤΕ Δασοπόνος (με ειδίκευση σε εργασίες ανάδειξης απολιθωματοφόρων θέσεων) – 1 θέση
  • ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση στη συντήρηση φυτικών απολιθωμάτων ή λίθου) – 2 θέσεις
  • ΔΕ Ειδικευμένος εργατοτεχνίτης ανασκαφής (με ειδίκευση στην ανασκαφής – 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά:

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση:

Καταληκτική ημερομηνία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα 20 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023.

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

www.proson.gr

Επιμέλεια: Νέμεσις Τσάμη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *