Ετικέτα: HIKING ON LESVOS

«Hiking on Lesvos» | Η πρώτη ψηφιακή εφαρμογή για κινητά για τα μονοπάτια της Λέσβου
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Hiking on Lesvos» | Η πρώτη ψηφιακή εφαρμογή για κινητά για τα μονοπάτια της Λέσβου

Η ψηφιακή Εφαρμογή για κινητά : Hiking on Lesvos –“The Other Aegean Trails” αποτελεί έναν ψηφιακό οδηγό πεζοπορίας και εξερεύνησης του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Μολύβου και της Πέτρας, η οποία ενσωματώνει πληροφορίες και χαρακτηριστικά για τις πεζοπορικές διαδρομές. Κάθε διαδρομή θα έχει αναλυτική περιγραφή, φωτογραφίες καθώς και αναλυτικά κείμενα για την περιοχή μελέτης. Η πρώτη έκδοση της Εφαρμογής, παρουσιάζει εννέα (9) πεζοπορικές διαδρομές, οκτώ (8) κυκλικές και μια γραμμική, οι οποίες έχουν ομαδοποιηθεί σε έξι βασικές ομάδες, προσφέροντας για κάθε μια από αυτές τόσο τη δυνατότητα της live πλοήγησης μέσω του GPS κάθε συσκευής όσο και περιγραφικά κείμενα, φωτογραφικό υλικό αλλά και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε μια από αυτές. Η...