Ημερίδα με θέμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός στη Δημόσια Διοίκηση και Νησιά Ίσων Ευκαιριών» από την Περιφέρεια Β.Α.

Ημερίδα με θέμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός στη Δημόσια Διοίκηση και Νησιά Ίσων Ευκαιριών» διοργανώνει την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 στις 10:00 το Γραφείο Καινοτομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ιωάννης Παυλακέλλης» του Επιμελητηρίου Λέσβου και διοργανώνεται με αφορμή την ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τον Κόμβο Καινοτομίας για τη Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB.

Ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, που συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), επιδιώκει να ενισχύσει τη δημιουργία μιας νέας γενιάς υπηρεσιών του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τις προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες (AI, mobile Internet, 5G, HPC, IoT, Cloud) και το επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό της χώρας και της ομογένειας. Επιδιώκει επίσης, να συμβάλλει στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος της καινοτομίας και στην αξιοποίηση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως πλατφόρμας ψηφιακού μετασχηματισμού. Σε αυτή την προοπτική, η νησιωτική Ελλάδα αποτελεί έναν σημαντικό χώρο πρωτοποριακής εφαρμογής υπηρεσιών και λύσεων και το Βόρειο Αιγαίο δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτή την πρωτοβουλία, όπου συμμετέχουν τα ΑΕΙ, επιμελητήρια και άλλες Περιφέρειες της νησιωτικής χώρας, ενώ μεταξύ των στρατηγικών εταίρων βρίσκονται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Η ημερίδα έχει ως στόχο να σκιαγραφήσει την τρέχουσα κατάσταση αλλά και τις απαιτήσεις στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, που αποτελεί μια από τις βασικές στοχεύσεις της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, με έμφαση στα μικρά νησιά, αλλά και να αναδείξει τα εργαλεία και τις προοπτικές, που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου των νησιών ίσων ευκαιριών, που αποτελεί έναν από τους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014 – 2022 για το Βόρειο Αιγαίο.

Η έννοια της παρέμβασης «Νησιών ίσων ευκαιριών» αναφέρεται στις δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της προσβασιμότητας των πολιτών σε υπηρεσίες και προϊόντα και της προώθησης καινοτόμων λύσεων που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη της ΠΒΑ και την ευημερία των πολιτών της.

Επίσης, στην ημερίδα θα συμμετέχουν ως ομιλητές οι Δήμαρχοι του Αγίου Ευστρατίου κ. Μαρία Κακαλή, Οινουσσών κ.Γεώργιος Δανιήλ, Φούρνων κ.Δημήτρης Καρύδης και Ψαρών κ. Κωνσταντίνος Βρατσάνος, οι κ. Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης και Νίκος Βασιλάκης από τον κόμβο digiGOV-innoHUB και την ΕΔΥΤΕ, ο συνιδρυτής της CrowdPolicy Γιώργος Καραμανώλης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ.Γιάννης Χαραλαμπίδης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ο Θεολόγος Αθανασέλλης από την ΕΥΔ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Για όσους/ες δεν βρίσκονται στη Μυτιλήνη υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στην ημερίδα και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον επιθυμούν να κάνουν ερωτήσεις)

https://us02web.zoom.us/j/82576141855?pwd=Sytuai9kM0dneGJhVzJXcXI2YmxsZz09.

Η εκδήλωση θα προβληθεί ζωντανά και στο κανάλι του Γραφείου Καινοτομίας στο YouTube: και στη σελίδα του Γραφείου στο Facebook: https://www.facebook.com/naregionalinnovationofficegr

H ατζέντα της εκδήλωσης

A’ Mέρος: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός στη Δημόσια Διοίκηση»

10:00 – 10:45:
• Λεωνίδας Αθηνάδης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας Βορείου Αιγαίου (διά ζώσης)
• Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (τηλεδιάσκεψη)
• Αντώνης Στασής, Γενικός Διευθυντής Ψηφιακής Διακυβέρνησης (τηλεδιάσκεψη)
• Γιώργος Στρογγυλόπουλος, Συντονιστής Γραφείου Καινοτομίας ΠΒΑ (διά ζώσης)
• Γιάννης Χαραλαμπίδης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (διά ζώσης)
• Γιάννης Κωτσής–Γιανναράκης, Συντονιστής digiGOV – innoHUB – Ανακοίνωση της στρατηγικής συνεργασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τον Κόμβο Καινοτομίας για τη Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB (διά ζώσης)

10:45 – 11:00 : Διάλειμμα

Β’ ΜΕΡΟΣ: «Νησιά Ίσων Ευκαιριών»

11:00 – 12:00:
• Κωνσταντίνος Βρατσάνος, Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών (τηλεδιάσκεψη)
• Γεώργιος Δανιήλ, Δήμαρχος Οινουσσών (τηλεδιάσκεψη)
• Μαρία Κακαλή, Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου (τηλεδιάσκεψη)
• Δημήτρης Καρύδης, Δήμαρχος Φούρνων (τηλεδιάσκεψη)

12:00 – 12:15: Διάλειμμα

12:15 – 13:15:

• Νίκος Βασιλάκης, Επικεφαλής Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συντονισμού Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης DigiGov ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (τηλεδιάσκεψη)
• Γιώργος Καραμανώλης, Συνιδρυτής – CTO/CIO Crowdpolicy (τηλεδιάσκεψη)
• Γιάννης Χαραλαμπίδης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (διά ζώσης)
• Θεολόγος Αθανασέλης, στέλεχος Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΒΑ (διά ζώσης)

13:15 – 13:00

Συμπεράσματα – συζήτηση

Το Γραφείο Καινοτομίας

Τo Γραφείο Καινοτομίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αποτελεί μία δομή δημοσίου χαρακτήρα με στόχο την υποστήριξη της Π.Β.Α. και ειδικότερα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) στην αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού για την υποστήριξη του επιχειρηματικού/παραγωγικού ιστού και την προώθηση της καινοτομίας στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» (MIS 505087) με ανάδοχο την ΕΕΟ GROUP AE και συνεργάτες το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την εταιρεία PRISMA, με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ – ΕΣΠΑ 2014-2020).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *